LABORATUVAR MODÜLÜ

Laboratuvar yönetim modülü, laboratuvar içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin düzenli ve kontrollü bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu modül ile iş akış sırasına uygun olarak ve sorumlu personellerin yetkileri dahilinde işlem yapabildikleri bir ortam oluşturularak iş akışının güvenli ve verimli bir şekilde ilerlemesi amaçlanmıştır.

Numune Listesi

Ayrıntılı olarak yeni numune kaydı yapılabilen ve var olan numunelerinizin durumlarını anlık olarak kontrol edebileceğiniz alandır.

Laboratuvar Metot Yönetimi

Numunelerinize ait analiz, metot ve cihaz eşleşmeleri yapabileceğiniz alandır.

Laboratuvar Analiz Listesi

Laboratuvar personellerine gelen analizler ile ilgili sonuçların girildiği ve onaya gönderilebildiği alandır.

Laboratuvar Yetki Yönetimi

Laboratuvar personellerinin sorumlu olduğu alanlarla ilgili gerekli izinlerin verilmesi ve ilgili personellerin yetkilerini sınırlandırarak güvenli bir ortam oluşturmak için kullanılan alandır.